TC 41

TC 41

 • Nastavenie P, I, D – ručne aj automaticky
 • časová výdrž na hodnote
 • súčasne zobrazenie meranej aj želanej hodnoty
 • nezávislá ochrana prekročenia maxima
 • nastaviteľný nárast alebo pokles regulovanej veličiny ( rampa )
 • nastaviteľná vzorkovacia frekvencia vstupu, výstupu
 • možnosť nastavenia hysterézie
 • hlásenie alarmových a chybových stavov na displeji aj akusticky
 • ochrana nastaviteľných údajov pomocou hesla
 • pre reguláciu teploty : – možnosť nastavenia výkonu vykurovania v 5- tich stupňoch (20, 40, 60, 80,100%)
 • nastavenie bodu prepnutia výkonu (napr. zo 40% na 100% pri 250°C)
 • kompenzácia studeného konca termočlánku
Remark RR

Remark RR

 • 5 užívatelských programov po 10 intervalov
 • 2 užívatelské programy po 20 intervalov
 • spustenie výpalu okamžite, alebo oneskorene
 • korektné nabehnutie systému po výpadku napájania
 • voľba zníženého výkonu ohrevu do potrebnej teploty
 • možnost nastavenia teploty studeného konca
PXG-4

PXG-4

 • Univerzálny vstup (termočlánok, odpor , prúd, napätie)
 • 2 výstupy (relé, SSR spínač, lineárne napätie, lineárne prúdy)
 • 2 digitalne vstupy 3 digitálne výstupy (alarmy)
 • Vzdialené ovládanie.
 • Veľký výrazný displej
 • Vzorkovací cyklus 200 ms
 • Nastavitelné vykurovanie/chladenie
 • Auto tuning funkcia
 • 1 program s 16 krokmi alebo 4 programy po 4 krokoch
 • Nastaviteľné P.I.D parametre
 • Komunikácia pomocou RS485
REX-C100

REX-C100

 • Univerzálny vstup (termočlánok, odpor , prúd, napätie)
 • 1 výstup (relé, SSR spínač)
 • 2 digitálne výstupy (alarmy)
 • ON_Off regulácia / lineárna regulácia
 • Veľký výrazný displej
 • Vzorkovací cyklus 500 ms
 • Nastavitelné vykurovanie/chladenie
 • Auto tuning funkcia
 • Kompenzácia chladného konca